Tauaromahi

Hei te tau 2018 ngā kaupapa mō te Whakatupuranga nei e hua mai ai, ka mutu, e hono ana ki ngā paerewa paetae NCEA taumata 1 – 3.